Hos oss er det timebestilling også til blodprøvetaking, og forskjellige ting som gjøres av helsesekretæren.

På denne måten får vi planlagt arbeidsdagen bedre.