Dr. Haider Hussain, fastlege siden 18. mars 2019

Dr. Sabina Alstad-Kontio, fastlege siden 1. august 2020

Hun jobber ca 50%, og derfor får hun hjelp av

Dr. Mirza Mohsin Baig, vikarlege hos oss siden 1. september 2020

Han er på kontoret tirsdag, torsdag og fredag