Dr Haider Hussain starter hos Skjønhauglegene 18. mars

Han overtar etter dr. Juned Mahmood.

Juned har siste arbeidsdag hos Skjønhauglegene 15. mars

Pasienter som har dr. Juned Mahmood som fastlege trenger ikke foreta seg noe, de vil automatisk få dr. Haider Hussain som fastlege.