Dr Haider Hussain startet hos Skjønhauglegene 18. mars

Han overtok etter dr. Juned Mahmood.

Pasienter som hadde dr. Juned Mahmood som fastlege trenger ikke foreta seg noe, de vil automatisk få dr. Haider Hussain som fastlege.