Det betyr at han tilbyr

Petroleumsattest til kl 2500,-

Sjømannsattest til kr 2000,-

Aero-medical attest til kr 2500,-

Dette tilbyr han alle som kan trenge slike attester, du trenger ikke være listepasient hos Skjønhauglegene for å få disse attestene.

Det er bare å ringe 69824330 og bestille time :-).